学说南通话·用餐

1
543

学说南通话·用餐

鸣谢发音人包儿、JP
南通方言网倾情奉献

上世纪七八十年代美国之音的英语900句是很多人学习英语的流行节目和教材。我们今天需要弘扬南通地方语言文化,也采用这种情景应用的对话方式来传授南通话。我们准备了南通话1000句的教程,希望对想学南通话的朋友有所帮助。欢迎对本课程提出意见建议或者提出自己的问题。想深入了解和学习文中南通话拼音的朋友,请点这里

就餐类:

四、用餐

Yāujrîsî juèihē gòo fǎn qreg.
1. 野鸡丝最好过饭吃。

Ĕrhei ah, nī sēi fú le ōon sah.
2. 二侯啊,你手扶了碗噻。

Vēi hei hôoxri qreg hóngsê dàriú.
3. 伟侯欢喜吃红烧带鱼。

Mǎn dinr qreg, beg yè(bèi) qreg yig le.
4. 慢点儿吃,不要吃噎了。

Aiyiwa, geg jrîzi sê deg hē laq gauh.
5. 哎咿哇,佫鸡子烧得好辣嘎。

Waq jîn hau ngōo, ngōo beg pò laq di.
6. 敌搛给我,我不怕辣的。

Geg jrîzi á man yāu qreg di.
7. 佫鸡子还蛮惹吃的。

Yónhoo věite yū dinr guà, ngōo qreg beg hēn lá.
8. 蘘荷味道有点儿怪,我吃不很来。

Bôn ngōo bō geg liēin goo cà dāubê seih.
9. 帮我把佫两个菜打包嗖。

Hōonyíng nīnen xiǎuhuei zà lá.
10. 欢迎你恁下回再来。

注:
1、过:搭配……吃。
2、扶了:扶着。
3、不要:说快了会产生合音bei。
4、敌:全、都;搛:用筷子夹。
5、惹:让人要……。
6、吃不很来:吃不惯、不习惯吃。

 

订阅
通知
guest
1 评论
最新
最早 评价最高
Inline Feedbacks
查看评论
李士洋
李士洋
2 年 以前

加油